TRỞ LẠI TRANG TIN TỨC

Lễ trao giải Top 10 công ty uy tín ngành xây dựng 2024

Tin công ty

25/04/2024

Ngày 24/04/2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo điện tử VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ trao giải Top 10 doanh nghiệp uy tín ngành xây dựng, vật liệu xây dựng. Ecoba Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh và uy tín khi nằm trong Top 10 doanh nghiệp uy tín 5 năm liên tiếp. BXH Top 10 nhằm mục đích ghi nhận khách quan và tôn vinh xứng đáng thành quả của các doanh nghiệp Việt Nam tăng trưởng cao và hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt.

 

 

Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp (DN) trên truyền thông và đánh giá của các bên liên quan trong ngành, cụ thể bao gồm: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về DN trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan trong giai đoạn 2021 - 2022 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của DN trong ngành. 

 

 

Những thành tựu đã đạt được đang khẳng định sự đúng đắn về giá trị cốt lõi mà Ecoba đã theo đuổi trong hơn 10 năm qua, đó là sự Tin cậy & Bản lĩnh Tiên phong. Điều này đã đang và sẽ giúp Ecoba sẵn sàng chấp nhận những thách thức lớn, tìm ra các giải pháp đổi mới và sáng tạo.