• Cảm ơn Ecoba vì những đóng góp to lớn vào thành công của dự án Nhiệt điện Mông Dương 1 với công suất 2 x 540 MW. Chúc công ty đạt được thành công trong thời gian sắp tới.

  Ông Son Joon

  Ông Son Joon

  Giám đốc dự án - Huyndai E&C

 • Cảm ơn Ecoba Việt Nam về những đóng góp về công tác Vệ sinh An toàn Lao động tại dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn với 3,484,509 giờ Lao động An toàn.

  JGCS Consortium

  JGCS Consortium

 • Ecoba là nhà thầu chính và có trách nhiệm lớn trong quá trình xây dựng công trình BUV, kết nối được nhà thầu, nhân công và các đơn vị tư vấn. Ecoba đã thể hiện tốt vai trò là một tổng thầu cho dù dự án này khá khó khăn, với tiêu chuẩn quản lý chất lượng Anh Quốc (BS)

  Ông Scott Haagsma

  Ông Scott Haagsma

  Quản lý dự án Đại học Anh Quốc BUV