CON SỐ
TIÊU BIỂU

 • 50

  Dự án trọng điểm quốc gia

 • 5000

  Tỷ đồng
  doanh thu

 • 100

  % Tăng trưởng 3 năm liên tiếp