MÔI TRƯỜNG<br> LÀM VIỆC

MÔI TRƯỜNG
LÀM VIỆC

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện để mỗi CBNV đều có cơ hội tự khẳng định, phát huy hết năng lực của bản thân. Trong công việc luôn có sự hỗ trợ hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp của đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trên tinh thần vì sự phát triển chung của Công ty.

CHÍNH SÁCH<br> ĐÃI NGỘ

CHÍNH SÁCH
ĐÃI NGỘ

Chúng tôi tin rằng con người là tài sản quý giá nhất của Ecoba nên thu nhập của CBNV chính là khoản đầu tư hiệu quả nhất. Chính vì vậy, Ecoba đã xây dựng một hệ thống đãi ngộ công bằng và khuyến khích phát triển năng lực gắn chặt với đánh giá thành tích trong đó mọi các thành viên trong công ty đều được hưởng lợi theo sự phát triển, tăng trưởng của công ty.

CƠ HỘI<br> THĂNG TIẾN

CƠ HỘI
THĂNG TIẾN

Trong quá trình phát triển và mở rộng, Ecoba luôn ưu tiên phát triển nguồn nhân sự nội bộ thông qua việc luân chuyên giữa các vị trí công việc với nhau, tạo điều kiện để CBNV đa năng trong công việc, qua đó mỗi cá nhân có cơ hội phát huy được hết các thế mạnh của mình. Đồng thời ứng dụng thành công chính sách đào tạo bài bản nhằm phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa, gắn chặt với chính sách ưu tiên bổ nhiệm nội bộ.

Đội ngũ nhân lực là tài sản vô giá, là lợi thế của công ty; là yếu tố quyết định thương hiệu và sức sống của công ty.

Ứng tuyển ngay